1990


1989_1990

1990

Շրջանաւարտներու Ցանկ / Mezunlar Listesi

List of Graduates

 1. Գայա Կիւր / Kaya Gür
 2. Յակոբ Արի Կիւլէչ / Hagop Ari Güleç
 3. Արիս Քօվան / Aris Kovan
 4. Այգ Քէօքչիւ / Ayk Kökçü
 5. Սեւան Գալայճեան / Sevan Kalaycıyan
 6. Պայքար Գաբամաճեան / Baykar Kapamacıyan
 7. Արթօ Էրտօղան / Arto Erdoğan
 8. Սարվէն Լեւոն Մալխաս / Sarven Levon Malhas
 9. Սարգիս Յովսէփ Մենշուր / Sarkis Hovsep Menşur
 10. Փիլիկաս Փիէր Թաշհան / Filikas Piyer Taşhan
 11. Օննիկ Աղպուլութ / Onnik Ağbulut
 12. Պէրքման Բարթամ Կիւլսիւն / Berkman Partam Gülsün
 13. Նուրհան Ճավաք / Nurhan Cavak
 14. Սէզար Տալլարեան / Sezar Dallaryan
 15. Սեւան Իսքէնտէրօղլու / Sevan İskenderoğlu
 16. Արտէն Ազարեան / Arden Azaryan
 17. Նուրհան Ագգայա / Nurhan Akkaya
 18. Կարին Էօզութքան / Garin Özutkan
 19. Բարսեղ Գահրաման / Parseğ Kahraman
 20. Խաչիկ Էրտօղմուշ / Haçik Erdoğmuş
1886 - 2018
Copyright © 2008 Özel Getronagan Ermeni Lisesi
web design : www.alendursun.com