1906


1906_copy

1906

Շրջանաւարտներու Ցանկ / Mezunlar Listesi

List of Graduates

  1. Միհրան Արզեան / Mihran Arzyan
  2. Վահրամ Ղազիկեան / Vahram Ğazigyan (Kazıkyan?)
  3. Գրիգոր Համբիկեան / Krikor Hampigyan
  4. Հայկ Պէրպէրեան / Hayg Berberyan
  5. Պօղոս Սուքիասեան / Boğos Sukiyasyan
1886 - 2023
Copyright © 2008 Özel Getronagan Ermeni Lisesi
web tasarım : www.alendursun.com