EĞİTİM FELSEFEMİZ

1

Kültürel faaliyetlerin öğrencilerin eğitiminde etkin bir rol oynadığı

2

Öğrenci kurullarında oluşan fikirlerin ciddiyetle ele alındığı

3

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin önemsendiği

4

Velilerin okulla iletişiminin rahatlıkla sağlandığı

5

Yüksek öğrenim kurumuna hazırlayan bir eğitimi gerçekleştirme

TARİHÇE

Getronagan Lisesi Beyoğlu İlçesi’nde, Karaköy, Kemeraltı ve Necatibey caddeleri arasında, Sakızcılar Sokak numara 1’de bulunur.

1 Eylül 1886’da, Galata Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin bitişiğindeki Amenapırgiçyan İlkokulu’nun yerinde erkek ortaokulu ve lisesi olarak açılmıştır. O yıllarda İstanbul’da Ermeni cemaatinin her kesiminden çocukların devam edebileceği ilkokul sonrası bir eğitim kurumu bulunmamakta, varlıklı ailelerin çocukları, Mekteb-i Sultani’ye (Galatasaray Lisesi), Robert Kolej’e, Üsküdar’da paralı bir okul olan Berberyan Lisesi’ne veya yurtdışına gönderilmektedir.

11874’teki Galata büyük yangınında kiliseye ait binalar ve mevcut ilkokul zarar görür. Aynı yıl İstanbul patriği seçilen, aydın, ileri görüşlü ve eğitimci kişiliğiyle tanınan Nerses Varjabetyan, cemaatin yoksul kesimine de hitap edebilecek, düşünür ve Anadolu’daki okullara öğretmen yetiştirecek bir yüksek eğitim kurumuna ihtiyaç duyulduğunu görür, yenilenen ilkokulun bu amaçla kullanılmasını ister. Okul konumu itibarı ile merkezi anlamına gelen “Getronagan” olarak adlanır. Orta ve lisede toplam beş yıllık eğitim veren okul maddi sorunlar nedeniyle ancak 1886 yılında açılabilir. İlk müdürü yazar, düşünür Minas Çeraz’dır.

ÜNLÜ GETRONAGANLILAR

Ara Güler

1928’de İstanbul Beyoğlu’nda doğdu. 1951 yılında Getronagan Lisesi’nden mezun oldu. Lise yıllarında film stüdyolarında çalıştı, Muhsin Ertuğrul’un açtığı tiyatro kurslarına devam etti. 1950’de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başladı. Bir yandan da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne devam ediyordu. Ermenice gazete ve edebiyat dergilerinde öyküleri yayınlandı. 1961 yılına kadar Hayat dergisinde fotoğraf bölümü şefi olarak çalıştı. 1961’de Photography Annual, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Devamı »

Hayko Çepkin

1978 yılında İstanbul’da doğdu, 1995 yılında Getronagan Lisesi’ni bitirdikten iki sene sonra Mimar Sinan Üniversitesinde şan, solfej ve piyano dersleri aldı. Çeşitli yerlerde de piyano ve armoni dersleri gördükten sonra da 1997 yılında profesyonel müzik kariyerine başladı. İlk albümü Sakin Olmam Lazım ile iyi bir çıkış yapan Hayko, ikinci albümü Tanışma Bitti ile de hayran kitlesini arttırdı. 3. albümü Sandık ile daha geniş alanlara yayıldı. Devamı »