2022 Madağ

8 Kasım 2022

Galata Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Ve Getronagan Lisesi’nin Madağ Günü,
13 Kasim 2022 Pazar Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde,
Türkiye Ermenilerinin Patriği Başepiskopos Sahak Maşalyan riyasetinde icra olunacaktır.