Üniversite Hazırlık Kurslarında 8. Yılımızdayız

5 Eylül 2022
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GETRONAGAN’DA KURS ÇALIŞMALARI

1980’lerden günümüze kurslar okulumuzda ders programının devamı olarak kabul edilmiş, özellikle Matematik, İngilizce ve Fen Dersleri’nde bilginin özümsenmesi, uygulamaların artırılması amacıyla haftalık ders programına ilaveten yapılan kursların, öğrencilerimizin üniversiteye girişlerinde geçmişten günümüze şüphesiz olumlu etkileri olmuştur.

ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVINA HAZIRLIK AMAÇLI KURSLAR

2014-2015 Öğretim Yılı sonunda Milli Eğitim Bakanlığı, dershanelerin önce Temel Liselere dönüştürüleceğini, bunların da tanınan süre içinde kapatılacağını, üniversiteye hazırlık çalışmalarının ise Bakanlığın Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi doğrultusunda yalnızca okulların kendi bünyelerinde yapabileceğini kararlaştırdı.

Dershane görevlisi yönetici ve öğretmen arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmeler sonunda 2015-2016 öğretim yılı başından itibaren 11. ve 12. sınıflara yönelik üniversite giriş sınavlarına hazırlık kurs çalışmalarına başlayacağımızı kararlaştırdık.  

KURSLAR NASIL OLUŞTURULDU? 

Kadromuzda bulunan tüm öğretmenlerimiz son derece deneyimli, özverilidirler ancak özellikle matematik ve temel bilimler gibi yoğunluklu dersler sonrasında aynı öğretmenin bir de kurslara katılımının öğretmene farklı bir sorumluluk yükleyeceği, durumun öğrenci ve öğretmen için olumsuz etkileri dikkate alınarak, tümü dershane deneyimli öğretmenlerle ayrı bir kurs kadrosu oluşturuldu. 

Gerekli ders ve etüt saatleri, seviye sınıfları, deneme sınavları, yayınlar, kamp hizmetleri araştırılıp 1. yılından itibaren kurs çalışmaları programı dahilinde okul ders programından tamamen ayrı tutuldu.

Dershane deneyimli bir danışman rehber öğretmen tarafından öğrenci, öğretmen, velilerimize yönelik sistemdeki değişiklikleri açıklayıcı söyleşi ve sunumlar yapıldı. Öğrencilerimiz bir dershaneden alınan kitap, deneme v.b. yayıncılık hizmetleriyle farklı kurumların düzenlediği Türkiye genelinde yapılan sınavlara, özdebir v.s. katılmakta, kendilerini genelin içinde de değerlendirme fırsatı bulmaktalar. 

ÜNİVERSİTE GEZİLERİ, KAMPLAR

Öğrencilerimizin motivasyonunu yüksek tutmak, üniversite ortamını deneyimleyip bölümleri daha yakından tanımaları amacıyla çeşitli üniversitelere geziler düzenliyoruz. 

12.sınıfta yıl içerisinde üniversitelerde organize ettiğimiz, YKS hazırlık kamp çalışmaları da öğrencilerimize yoğun bir çalışma ortamıyla farklılık sağlamaktadır.

Geçen yıl, pandemi nedeniyle kamp çalışmamızı birkaç kez hafta sonu okulumuzda düzenledik, öğrencilerin bu 

çalışmalardan da hoşnut kalıp verim elde ettiklerini gözlemledik.

KURS ÖĞRENCİLERİMİZ, KURS ÖĞRETMENLERİMİZİN REHBER DANIŞMANLIĞINDA

Okulumuzda süre gelen bir alışkanlık üzere 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimiz sınıf öğretmeni dışında bir öğretmenini kendi isteği doğrultusunda danışmanı olarak seçer…

Uygulamaya bu yıl farklılık getirerek öğrenci seçimini öğretmenllerimizin isteğine bıraktık… Kurs öğrencinin öğretmenlerimiz, 12. sınıfta kurslara katılan öğrencilerden en çok yararlı olabilecekleri öğrenci danışmanlıklarını, diğer öğretmenlerimiz de aynı yaklaşımla 11. ve 12. sınıf öğrenci seçimlerini yaptılar…

Buna göre öğrenciyle birlikte yapılacak haftalık çalışma programı ayrıntılanıp öğrencinin geri dönüşümünü yapabilmesini sağlayacak yöntemler geliştirildi…

KURS ÇALIŞMALARIMIZI DEĞERLENDİRİYORUZ

Üniversite hazırlık kurs çalışmalarında 8. yılımıza girerken istatistiki değerlendirmeler de göstermektedir ki, bu yıl da öğrencilerin % 80’i okulun kurs çalışmalarına katılmış, % 90’ından çoğu seçkin üniversitelerin bir lisans bölümüne yerleşmiştir. 

Veriler; öğrencilerin birebir takibi, okulun kadrolu ve kurs öğretmenleri arasındaki iletişimin, farklı mekana gitmede zaman kaybının olmaması, devam-devamsızlık takibi ve her öğrenciye danışman öğretmen tahsisi gibi etkenlerin kurs hizmetimizin verimini artırdığını kanıtlamaktadır. 

TERCİH DÖNEMİ

Okulumuzda gelenekselleşmiş tercih dönemi çalışmaları sınav sonuçlarının yaz aylarında açıklanmasıyla başlar. Tercih dönemi boyunca okul idaremiz, sınıf rehber öğretmenleri ve rehberlik servisi öğrencilerle bire bir ilgilenir, gerektiğinde mezun öğrencilerin görüşlerinden yararlanılarak üniversite, bölüm seçimleri yapılır.. 

SONUÇ OLARAK 

Eğitimde asli unsurların; öğrenci, öğretmen, veli, eğitim ortamı olduğu, teknoloji, araç-gereç, bina koşullarının ancak aslilerin varlığında etkili olabileceği gerçeğinden hareketle tüm imkanlarımızı en iyi şekilde kullanmaya ve yeni sistemlere, değişimlere ayak uydurmaya çalışıyor, hafta içi ve Cumartesi günleri ek çalışmalarla idari sorumluluğunu üstlendiğimiz kursların öğrencilerimize yarar sağladığını söyleyebiliyor ve kurslara devam diyoruz…           

Özel Getronagan Ermeni Lisesi Müdürlüğü