Gençler I. Dünya Savaşını Konuşuyor

13 Nisan 2014

I. Dünya Savaşı 20. Yüzyılın en kanlı savaşlarından biri oldu. Milyonlarca insanın hayatını elinden alan bu acımasız savaş aynı zamanda yeni dünya sisteminin de temellerinin atılmasına neden oldu. Bu gün yaşadığımız pek çok meselenin I. Dünya savaşı sonrası kurulan Dünya sistemle ilgili olduğunu söylemek abartı olmaz. Bu kadar önemli olmasına rağmen, bu savaşın özellikle ülkemizde yeterince incelendiği, tartışıldığı ve bu konuda yeterince çalışma üretildiği söylenemez. Yine ilk ve orta öğretimde I. Dünya savaşının öğretim sürecinin de çok sorunlu olduğu rahatlıkla görülebilir. Daha da önemlisi bu konular kısmen ve dar çevrelerde tartışılırken, bizzat bu süreçlere maruz kalan öğrencilerin görüşlerinin hiç sorulmaması başka büyük bir soruna işaret ediyor. Katılımcı bir eğitim anlayışının gelişmesi ancak öğrencilerin de bu tartışma süreçlerine dahil edilmesiyle mümkün olabilir.

Bu fikirlerden yola çıkarak, Tarih Vakfı’nın I. Dünya savaşının yüzüncü yılı nedeniyle düzenlediği sempozyumlara, altı lisenin katılımıyla gerçekleştirilen “Gençler I. Dünya Savaşını konuşuyor” başlıklı bir etkinlik dâhil ettik.

Bu projeye katılan lise öğrencileri, on iki değişik ülkenin, ilk ve orta öğretim ders kitaplarına ulaştılar, bu kitaplarda I. Dünya savaşı ile ilgili olan bölümleri bularak bunları Türkçeye çevirdiler. Daha sonra çevirdikleri bu metinleri, belirli kriterler doğrultusunda inceleyerek sunumlar hazırladılar. Etkinliğimizin amacı Türkiye dâhil dünyanın değişik ülkelerinde I. Dünya savaşının nasıl öğretildiğini ve nasıl anlatıldığını ortaya koyarak tartışmaktır.

Etkinlik 13 Nisan günü saat 11.00’da Sainte Pulcherie Fransız Lisesi’nin gösteri salonunda gerçekleştirilecektir.