1908

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Պօղոս Գէորգեան / Boğos Kevorkyan
 2. Հմայեակ Մատթէոսեան / Hımayag Madteosyan
 3. Եղիշէ Քաջունի / Yeğişe Kaçuni
 4. Երուանդ Զէքի / Yervant Zeki
 5. Միւռոն Ալթունեան / Müron Altunyan
 6. Հայկ Սէմէրճեան / Hayg Semerciyan
 7. Արմենակ Գըրըքճեան / Armenak Kırıkçıyan
 8. Պօղոս Քանթարեան / Boğos Kantaryan
 9. Արշաւիր Գալընեան / Arşavir Kalınyan
 10. Գէորգ Գէորգեան / Kevork Kevorkyan
 11. Արշաւիր Համբարձումեան / Arşavir Hampartzumyan
 12. Վահրամ Ղազարոսեան / Vahram Ğazarosyan
 13. Յովհաննէս Տէօքմէճեան / Hovhannes Dökmeciyan
 14. Ներսէս Փափազեան / Nerses Papazyan