1912

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

  1. Վարդգէս Տողրամաճեան / Vartkes Doğramacıyan
  2. Յակոբ Քրիսեան / Hagop Krisyan
  3. Գաբրիէլ Ծառուկեան / Kapriel Dzarugyan
  4. Հայկ Գիրիքճեան / Hayg Kirikciyan
  5. Արամ Տիմիճեան / Aram Dimiciyan
  6. Ստեփան Մուրատեան / Istepan Muradyan
  7. Ղետրոս Փափազեան / Ğedros Papazyan
  8. Գուրգէն Թահմազեան / Kurken Tahmazyan
  9. Հմայեակ Խորոզեան / Hımayag Khorozyan
  10. Լեւոն Աճէմեան / Levon Acemyan