1913

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Եդուարդ Չոփուրեան / Yetvart Çopuryan
 2. Յովհաննէս Արուսեան / Hovhannes Arusyan
 3. Հմայեակ Ամիրեան / Hımayag Amiryan
 4. Օհան Պաղտիկեան / Ohan Bağdigyan
 5. Գրիգոր Չիլլեան / Krikor Çilliyan
 6. Արտաշէս Տ. Գրիգորեան / Ardaşes D. Krikoryan
 7. Արտաշէս Տ. Յովհաննէսեան /Ardaşes D. Hovhannesyan
 8. Թագւոր Այվազեան / Takvor Ayvazyan
 9. Պարգեւ Պանիրեան / Barkev Baniryan
 10. Միհրան Յովսէփեան / Mihran Hovsepyan
 11. Օգսէն Սղերդցեան / Oksen Sığırtıtsyan???
 12. Արսէն Թէրլէմէզեան / Arsen Terlemezyan
 13. Գուրգէն Էթմէքճեան / Kurken Etmekçiyan
 14. Արամ Պասմաճեան / Aram Basmacıyan
 15. Յովհաննէս Մահտէսեան / Hovhannes Mahdesyan
 16. Անդրանիկ Թիւլպէնտճեան / Antranik Tülbentçiyan
 17. Արամ Սարգիսեան / Aram Sarkisyan
 18. Սուրէն Պարթեւեան / Suren Bartevyan
 19. Պաղտասար Մանուէլեան / Bağdasar Manuelyan
 20. Դաւիթ Խըշիրեան / Tavit Hışıryan
 21. Միհրան Էլմասեան / Mihran Elmasyan
 22. Պօղոս Արսէնեան / Boğos Arsenyan