1920

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

  1. Արշաւիր Արսլանեան / Arşavir Arslanyan
  2. Աղան Ենկոյեան / Ağan Yengoyan
  3. Արամ Խաշխաշեան / Aram Haşhaşyan
  4. Արմենակ Սիրունեան / Armenak Sirunyan
  5. Գեղամ Ֆէսճեան / Keğam Fesciyan
  6. Գեղամ Քէօսէեան / Keğam Köseyan
  7. Կարապետ Մջիկեան / Garabed Mıçigyan
  8. Ղուկաս Սալրեան / Ğugas Salıryan
  9. Նշան Թէրզեան / Nışan Terziyan
  10. Նուպար Վրդանէսեան / Nubar Vırtanesyan
  11. Պերճ Տէյիրմէնճեան / Berc Değirmenciyan
  12. Վարդան Պետոյեան / Vartan Bedoyan