1921

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Սուրէն Անդրէասեան / Suren Antreasyan
 2. Յակոբ Այվազեան / Hagop Ayvazyan
 3. Յակոբ Յակոբեան / Hagop Hagopyan
 4. Հրաչեայ Պետրոսեան / Hıraçya Bedrosyan
 5. Գեղամ Ֆէնէրճեան / Keğam Fenerciyan
 6. Օննիկ Հարոնեան / Onnik Haronyan
 7. Մինաս Եէմէնիճեան / Minas Yemeniciyan
 8. Եդուարդ Մարգարեան / Yetvart Markaryan
 9. Անուշաւան Նաթանեան / Anuşavan Natanyan
 10. Գուրգէն Խոյեան / Kurken Khoyyan
 11. Հրանդ Ճէլալեան / Hırant Celalyan