1930

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Արշակ Գավաֆեան / Arşak Kavafyan
 2. Գէորգ Սէրկիճեան / Kevork Sergiciyan
 3. Գրիգոր Պարտիզպանեան / Krikor Bardizbanyan
 4. Եղիա Սինանեան / Yeğya Sinanyan
 5. Հայկ Հոբիկեան / Hayg Hopikyan
 6. Ղազարոս Պալճեան / Ğazaros Balcıyan
 7. Յակոբ Տ. Յակոբեան / Hagop D. Hagopyan
 8. Շաւարշ Մարտիկեան / Şavarş Mardikyan
 9. Վահան Վայլոյեան / Vahan Vayloyan
 10. Վարդան Պէկեան / Vartan Begyan
 11. Նազարէթ Մսըրլեան / Nazaret Mısırlıyan
 12. Պետրոս Սողանեէմէզեան / Bedros Soğanyemezyan
 13. Վահէ Թելեան / Vahe Telyan
 14. Վարդգէս Մելքոնեան / Vartkes Melkonyan
 15. Տիրան Քրմոյեան / Diran Kırmoyan