1952

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Խաչիկ Պարսամօղլու / Khaçik Barsamoğlu
 2. Ագապի Վարդանեան / Akabi Vartanyan
 3. Յովսէփ Յովսէփեան / Hovsep Hovsepyan
 4. Հերմանս Յովակիմեան / Hermans Hovagimyan
 5. Թագւոր Յոբեան / Takvor Hopyan
 6. Օննիկ Բարիլոյսեան / Onnik Pariluysyan
 7. Անդրանիկ Ազարօղլու / Antranik Azaroğlu
 8. Նուպար Առաքելօղլու / Nubar Arakeloğlu
 9. Եդուարդ Յակոբեան / Yetvart Hagopyan
 10. Թորգոմ Զապունեան / Torkom Zabunyan
 11. Լուսին Գույումճեան / Lusin Kuyumcuyan
 12. Ալիս Խնկոյեան / Alis Khıngoyan
 13. Թովմաս Գարագաշ / Tovmas Karakaş
 14. Օննիկ Ասլանեան / Onnik Aslanyan
 15. Եդուարդ Ղազարոս Տէլպաղ / Yetvart Ğazaros Delbağ
 16. Սահակ Չագըրօղլու / Sahak Çakıroğlu
 17. Յովհաննէս Կարպիս Պալմումճեան / Hovhannes Garbis Balmumciyan
 18. Այտա Մալխաս Տիւզ / Ayda Malkhas Düz
 19. Վահէ Արաթ / Vahe Arat
 20. Յարութիւն Վարդանեան / Harutyun Vartanyan
 21. Զարման Միհրանեան / Zarman Mihranyan
 22. Ժիրայր Ժամագործեան / Jirayr Jamakordzyan
 23. Մագսուտ Արշակ Չիթճի / Maksut Arşak Çitçi