1959

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Մուրատ Աճէմօղլու / Murat Acemoğlu
 2. Ազատ Գոչեան / Azad Koçyan
 3. Նուրհան Էօլչէր / Nurhan Ölçer
 4. Արման Կարօ Հալաճօղլու / Arman Garo Halacoğlu
 5. Հայազատ Թէմպէլ / Hayazad Tembel
 6. Կարօ Գարաինճի / Garo Karainci
 7. Միսաք Գափու / Misak Kapu
 8. Արմենակ Կէզէր / Armenak Gezer
 9. Յարութիւն Սահակ / Harutyun Sahak
 10. Արման Տէրմովսէս / Arman Dermovses
 11. Ալեքսան Սարեան / Aleksan Saryan
 12. Սահակ Չավուշ / Sahak Çavuş
 13. Յակոբ Պաշանա / Hagop Başana
 14. Գրիգոր Պետեան / Krikor Bedyan
 15. Մելքոն Էրամ / Melkon Eram
 16. Միհրան Կիւզէլպօտուր / Mihran Güzelbodur
 17. Գաբրիէլ Ստեփանեան / Kapriel Istepanyan
 18. Էմիլ Խաչիկ Տիւյմէճի / Emil Haçik Düğmeci
 19. Նազարէթ Պալ / Nazaret Bal
 20. Գարեգին Մութաֆօղլու / Karekin Mutafoğlu
 21. Ասատուր Չիլինկիրեան / Asadur Çilingiryan
 22. Թորգոմ Պէշիկթաշլեան / Torkom Beşiktaşlıyan
 23. Թագւոր Պալ / Takvor Bal