1960

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Նուրհան Ինճէեան / Nurhan İnceyan
 2. Արմենակ Իսկէնտէրօղլու / Armenak İskenderoğlu
 3. Կարապետ Եիւզպաշեան / Garabed Yüzbaşıyan
 4. Պերճ Գալէմքէրեան / Berc Kalemkeryan
 5. Յովհաննէս Պուրսալըօղլու / Hovhannes Bursalıoğlu
 6. Նուպար Գազանճ / Nubar Kazanç
 7. Վարուժան Օրանճը / Varujan Orancı
 8. Վահէ Գանճուրս / Vahe Kancurs
 9. Միհրան Տէմիր / Mihran Demir
 10. Գամէր Գույումճեան / Kamer Kuyumcuyan
 11. Կարապետ Գալէմքէրեան / Garabed Kalemkeryan
 12. Կարապետ Ալաճաեան / Garabed Alacayan
 13. Արման Գանճա / Arman Kanca
 14. Շահնուր Գարաարթինեան / Şahnur Karaartinyan
 15. Գրիգոր Էօզխանճեան / Krikor Özhancıyan
 16. Արէտ Ասլանեան / Aret Aslanyan
 17. Ներսէս Թոփալօղլու / Nerses Topaloğlu
 18. Գալուստ Եըլտըրըմ Այվազօղլու / Kalust Yıldırım Ayvazoğlu
 19. Վարուժան Միթիլեան / Varujan Mitilyan
 20. Սարգիս Մարտիրոս Ճիմիլեան / Sarkis Mardiros Cimilyan
 21. Բարթող Ճանիկեան / Partoğ Canigyan
 22. Գէորգ Փալագեան / Kevork Palakyan
 23. Առաքել Բարթողեան / Arakel Partoğyan
 24. Նշան Եդուարդ Էքմէքճեան / Nışan Yetvart Ekmekçiyan