1970

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Գաբրիէլ Թոկաչ /Kapriyel Togaç
 2. Արի Մինաս Քէսկին / Ari Minas Keskin
 3. Կարապետ Քիւրքճիւ / Karabet Kürkçü
 4. Նուրհան Գազանճը / Nurhan Kazancı
 5. Խորէն Էօզտէմիր / Horen Özdemir
 6. Արման Թիւզէմէն / Arman Tüzemen
 7. Արման Յովհաննէս Մարուքօղլու / Arman Hovhannes Marukoğlu
 8. Յովհաննէս Պաշ / Hovhannes Baş
 9. Արթուն Նարինլի / Artun Narinli
 10. Միսաք Էօզպէր / Misak Özber
 11. Յակոբ Տէօքմէճիօղլու / Hagop Dökmecioğlu
 12. Գանձ Չէքիճ / Kants Çekiç
 13. Արշակ Փոլատ / Arşak Polat