1973

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Հայրապետ Սըրատաղ / Hayrabed Sıradağ
 2. Աւետիս Ագեիւզ / Avedis Akyüz
 3. Վարուժան Կարապետօղլու / Varujan Garabedoğlu
 4. Գամէր Տէրղազէրօղլու / Kamer Derhazeroğlu
 5. Նուպար Սարըեուրտ / Nubar Sarıyurt
 6. Մելիք Կավրիլօֆ / Melik Gavrilof
 7. Ժան Կավրիլօֆ / Jan Gavrilof
 8. Միքայէլ Զգօն Մուրատօղլու / Mikayel Muradoğlu
 9. Արթօ Տէյիրմէնճի / Arto Değirmenci
 10. Հայրապետ Կէօքչէք / Hayrabed Gökçek
 11. Իսկէնտէր Լօլօ / İskender Lolo
 12. Գէորգ Տիրան Պիւյիւքսիմքէշեան / Kevork Diran Büyükşimkeşyan
 13. Արամ Բարսեղ Էրօղլու / Aram Parseğ Eroğlu
 14. Խաչատուր Աշճը / Haçadur Aşçı
 15. Արա Նուպար / Ara Nubar
 16. Արսէն Գանթարճը / Arsen Kantarcı
 17. Սարգիս Տէլիճէ / Sarkis Delice
 18. Նշան Հրանդ Համամճեան / Nışan Hırant Hamamcıyan
 19. Խաչիկ Պերճ Ղազէրօղլու / Haçik Berç Kazeroğlu
 20. Մանուէլ Ագճամպազ / Manuel Akcambaz
 21. Կարպիս Խորասանճեան / Garbis Horasancıyan