1982

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Լեւոն Նարկիզօղլու / Levon Nargizoğlu
 2. Րաֆֆի Գրիգորեան / Raffi Krikoryan
 3. Եալչըն Քիլէրճիօղլու / Yalçın Kilercioğlu
 4. Շահին Գըրդաւիթ / Şahin Kırtavit
 5. Պերճ Փաշաօղլու / Berç Paşaoğlu
 6. Սարօ Պայվերտեան / Saro Bayverdiyan
 7. Աւետիս Չաքմաք / Avedis Çakmak
 8. Հայկ Թերզեան / Hayk Terziyan
 9. Շահին Ֆըսթըքճը / Şahin Fıstıkçı
 10. Արթիւր Կէմէրէկօղլու / Artür Gemerekoğlu
 11. Հերման Քէսկին / Herman Keskin
 12. Ժիրայր Կիւնալան / Jirayr Günalan
 13. Եղիշէ Քոչ / Yeğişe Koç
 14. Նազարէթ Ղազարոս / Nazaret Ğazaros
 15. Եաշար Թունճ / Yaşar Tunç
 16. Զաքար Կիւնէր / Zakar Güner
 17. Սարվէն Պոհչաճըօղլու / Sarven Bohçacıoğlu
 18. Մագսում Չըթըքեան / Maksum Çıtıkyan
 19. Ժիրայր Գասպարեան / Jirayr Kasparyan
 20. Յարութիւն Ինկիլիզօղլու / Harutyun İngilizoğlu