1983

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Երուանդ Գաբրիէլեան / Yervant Kaprielyan
 2. Սարգիս Իւչէր / Sarkis Üçer
 3. Ստեփան Կէտիկ / Isdepan Gedik
 4. Թամէր Եէշիլթէփէ / Tamer Yeşiltepe
 5. Լեւոն Քէօշկէր / Levon Köşker
 6. Խաչեր Իպիշօղլու / Haçer İbişoğlu
 7. Միհրան Պիլէքճի / Mihran Bilekçi
 8. Կարօ Պահարօղլու / Garo Baharoğlu
 9. Յակոբ Փաչաճը / Hagop Paçacı 
 10. Կարպիս Ագտէմիր / Garbis Akdemir
 11. Տարօն Միսաքօղլու / Daron Misakoğlu