1985

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

  1. Պերճ Թիւյսիւզ / Berç Tüysüz
  2. Արթօ Ասինանեան / Arto Asinanyan
  3. Թորգոմ Մուրատ Վարդանեան / Torkom Murad Vartanyan
  4. Տորք Միրիճանեան / Dork Miricanyan
  5. Արթին Միլտոն / Artin Mildon
  6. Սեւան Թաշճըօղլու / Sevan Taşçıoğlu