1990

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Գայա Կիւր / Kaya Gür
 2. Յակոբ Արի Կիւլէչ / Hagop Ari Güleç
 3. Արիս Քօվան / Aris Kovan
 4. Այգ Քէօքչիւ / Ayk Kökçü
 5. Սեւան Գալայճեան / Sevan Kalaycıyan
 6. Պայքար Գաբամաճեան / Baykar Kapamacıyan
 7. Արթօ Էրտօղան / Arto Erdoğan
 8. Սարվէն Լեոն Մալխաս / Sarven Leon Malhas
 9. Սարգիս Յովսէփ Մենշուր / Sarkis Hovsep Menşur
 10. Փիլիկոս Փիէր Թաշհան / Piligos Piyer Taşhan
 11. Օննիկ Աղպուլութ / Onnik Ağbulut
 12. Պէրքման Պարթամ Կիւլսիւն / Berkman Bartam Gülsün
 13. Նուրհան Ճավաք / Nurhan Cavak
 14. Սէզար Տալլարեան / Sezar Dallaryan
 15. Սեւան Իսքէնտէրօղլու / Sevan İskenderoğlu
 16. Արտէն Ազարեան / Arden Azaryan
 17. Նուրհան Ագգայա / Nurhan Akkaya
 18. Կարին Էօզութքան / Garin Özutkan
 19. Բարսեղ Գահրաման / Parseğ Kahraman
 20. Խաչիկ Էրտօղմուշ / Haçik Erdoğmuş