1992

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Ռուշան Տիւզկիւն / Ruşan Düzgün
 2. Այգ Նուրհան Գազանչ / Ayk Nurhan Kazanç
 3. Մարգար Այտըն / Markar Aydın
 4. Շահին Նայըր / Şahin Nayır
 5. Շանթ Մարաշլեան / Şant Maraşlıyan
 6. Պուրակ Գրիգորեան / Burag Kirkoryan
 7. Երուանդ Պօյաճեան / Yervant Boyacıyan 
 8. Գէորգ Պօյաճեան / Kevork Boyacıyan
 9. Սարվէն Փալանճը / Sarven Palancı 
 10. Րօյ Պայրաքտարեան / Roy Bayraktaryan
 11. Րաֆֆի Պօյաճը / Raffi Boyacı
 12. Սարվէն Բիւզանդ Ճամկէօզ / Sarven Püzant Camgöz
 13. Աբրահամ Ավանուս / Apraham Avanus
 14. Հայկ Սեւակ Վարդանեան / Hayg Sevag Vartanyan
 15. Արման Ֆէնդ / Arman Fent
 16. Շանթ Պօղոս Էսքիճեան / Şant Boğos Eskiciyan
 17. Միհրան Սիլիֆքէլի / Mihran Silifkeli
 18. Արթօ Բարունակ Մկրտիչեան / Arto Parunak Mıgırdiçyan
 19. Արէտ Քըլլըօղլու / Aret Kıllıoğlu
 20. Արէտ Էօզքան / Aret Özkan
 21. Մուրատ Ալէն Փօլատ / Murat Alen Polat 
 22. Նուրհան Էզիք / Nurhan Ezik
 23. Մուրատ Գայա / Murat Kaya
 24. Սայաթ Ուշաքլըկիլ / Sayat Uşaklıgil
 25. Համբարձում Կիւլլիւօղլու / Hampartsum Güllüoğlu
 26. Օհաննէս Չէվիքօղլու / Ohannes Çevikoğlu
 27. Մուրատ Արարատ Տիրացուեան / Murat Ararat Dirasuyan
 28. Սարվէն Գառնիկ Մուրատեան / Sarven Karnik Muradyan
 29. Արէտ Պինաթլը / Aret Binatlı