1997

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Արի Չաքարօղլու / Ari Çakaroğlu
 2. Նարօտ Նայիր / Narod Nayir
 3. Թիւլին Քիւրքճիւ / Tülin Kürkçü
 4. Մուրատ Ուզունճա / Murat Uzunca
 5. Տանիէլ Գուզուլուք / Daniel Kuzuluk
 6. Նաթալի Քաչդը / Natali Kaçtı
 7. Ժանէթ Պարըն / Janet Barın 
 8. Պէլինտա Կէզէրօղլու / Belinda Gezeroğlu
 9. Գարօլին Օլկուն / Karolin Olgun 
 10. Պուրակ Քէօչէքօղլու / Burak Köçekoğlu
 11. Նատին Պէրպէրեան / Nadin Berberyan
 12. Լիզա Տըլտըլ / Liza Dıldıl
 13. Գարին Թագւորօղլու / Karin Takvoroğlu
 14. Սերա Թիւնէ / Sera Tüne
 15. Նատին Չիֆթճեան / Nadin Çiftciyan
 16. Անի Մարիամ Մալաթիալը / Ani Maryam Malatyalı
 17. Արի Կիւնտիւզ / Ari Gündüz
 18. Ռուբէն Մելքիսեդօղլու / Rupen Melkisetoğlu
 19. Սեւան Կէօվէր / Sevan Göver
 20. Այգ Էրքման / Ayk Erkman
 21. Արէլ Աթասեւ / Arel Atasev 
 22. Ալէն Տուրսուն / Alen Dursun
 23. Մարալ Ճէրանօղլու / Maral Ceranoğlu
 24. Արիս Նալճը / Aris Nalcı
 25. Շահին Թօփալօղլու / Şahin Topaloğlu
 26. Սելին Ճօշքուն / Selin Çoşkun
 27. Ժպիտ Քիւրքճիւ / Jbid Kürkçü
 28. Նաթալի Պաղամեան / Natali Bağamyan
 29. Պայքար Սիլահլը / Baykar Silahlı
 30. Սարօ Չօթուրօղլու / Saro Çoturoğlu 
 31. Րաֆֆի Վանլեան / Raffi Vanlıyan
 32. Դալար Գարապօսեան / Talar Karabosyan 
 33. Սեւան Գարաքայա / Sevan Karakaya 
 34. Արէտ Քօրեան / Aret Koryan
 35. Անի Իշլէմէճիօղլու / Ani İşlemecioğlu
 36. Արտա Օլկունտէմիր / Arda Olgundemir
 37. Սելին Գալայ / Selin Kalay
 38. Արթուն Թիւթիւնճիւօղլու / Artun Tütüncüoğlu
 39. Պէլինտա Գալայճեան / Belinda Kalaycıyan 
 40. Առլէթ Ինճիտիւզէն / Arlet İncidüzen
 41. Գարին Իքինճիտէմիր / Karin İkincidemir
 42. Մարալ Էրզուրումլուօղլու / Maral Erzurumluoğlu
 43. Անի Այրանճը / Ani Ayrancı
 44. Նաթալի Տէմիրճիօղլու / Natali Demircioğlu
 45. Նաթալի Պաղտատ / Natali Bağdat
 46. Արա Չէլիք / Ara Çelik
 47. Դալար Փեսեն / Talar Pesen
 48. Նատին Աշարտաղ / Nadin Aşardağ
 49. Միհրան Թոմասեան / Mihran Tomasyan
 50. Ռուտի Հադէմօղլու / Rudi Hatemoğlu
 51. Թիւլիփ Գաձախեան / Tülip Kasakyan
 52. Ժպիտ Պէտիկ / Jbid Bedik
 53. Ժուլիանա Չափքան / Juliana Çapkan
 54. Ալիս Քըյըճը / Alis Kıyıcı
 55. Սայաթ Էօզփէնպէ / Sayat Özpenbe
 56. Լորան Սապուքեան / Loran Sabukyan
 57. Սայաթ Էրքօլ / Sayat Erkol
 58. Խաչիկ Քըզըլտաղ / Haçik Kızıldağ
 59. Տալիտա Ցընծալեան / Dalida Zınzalyan
 60. Յարութիւն Չերմէ / Harutyun Çerme
 61. Աքսել Պարութճեան / Aksel Barutçiyan
 62. Արտա Արշաւիր Քէվէնճի / Arda Arşavir Kevenci
 63. Ալին Էրսէօզ / Alin Ersöz
 64. Արթիւր Թոքատ / Artür Tokat
 65. Գարօլին Գարգար / Karolin Karkar
 66. Եօէլ Վահրամ Քէշափ / Yoel Vahram Keşap
 67. Արէտ Չավտար / Aret Çavdar 
 68. Շանթ Քերովփէ Արփաճը / Şant Kerope Arpacı
 69. Աննա Գապառաճեան / Anna Kabaracıyan 
 70. Պուրակ Սարգիս Գիպարեան / Burak Sarkis Kibaryan
 71. Ալէքս Գալայճը / Aleks Kalaycı
 72. Նուրհան Սէօզիւտօղրու / Nurhan Sözüdoğru
 73. Ալին Մերտինօղլու / Alin Merdinoğlu
 74. Արսէն Այրանճը / Arsen Ayrancı 
 75. Նաթալի Մուրատ / Natali Murat
 76. Սարօ Ուսթա / Saro Usta
 77. Անի Եահնիեան / Ani Yahniyan
 78. Շիլա Էքէր / Şila Eker
 79. Ալէն Զագար Կամիտեան / Alen Zakar Gamityan
 80. Րաֆֆի Սէֆէր / Raffi Sefer
 81. Լէւոն Սապուքեան / Levon Sabukyan
 82. Արթուն Համբարեան / Artun Hamparyan
 83. Մանուկ Համբարեան / Manuk Hamparyan
 84. Ժիլպեր Էօրս / Jilber Örs
 85. Վահան Իսաօղլու / Vahan İsaoğlu
 86. Ալպէրթ Շմարմազէր / Albert Şımarmazer