1891

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Գարեգին Տէր Խաչատուրեան / Karekin Der Khaçaduryan
 2. Վարդան Եսայեան / Vartan Yesayan
 3. Տրդատ Եսայեան / Dırtad Yesayan
 4. Բարթող Սատալեան / Partoğ Sadalyan
 5. Վաղարշակ Մեսրոպեան / Vağarşag Mesrobyan
 6. Արիստակէս Սարգսեան / Arisdages Sarkisyan
 7. Հայկ Փէշտիմալճեան / Hayg Peşdimalcıyan
 8. Մաքսուտ Միհրդատեան / Maksud Mihırtadyan
 9. Մարտիրոս Գրիգորեան / Mardiros Krikoryan
 10. Երուանդ Մանուէլեան / Yervant Manuelyan
 11. Ղեւոնդ Սրուանձտեան / Ğevont Sırvantzdıyan
 12. Յովհաննէս Գարիպեան / Hovhannes Karibyan
 13. Արտաշէս Փէշտիմալճեան / Ardaşes Peşdimalcıyan
 14. Մկրտիչ Սեդրակեան / Mıgırdiç Setragyan
 15. Գարեգին Զրահեան / Karekin Zırahyan
 16. Սեփոն Սիրունեան / Sepon Sirunyan
 17. Արշակ Չօպանեան / Arşak Çobanyan
 18. Պետրոս Քէրէսթէճեան / Bedros Keresteciyan