1893

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Միհրան Իտաբէճեան / Mihran İdapeciyan
 2. Գէորգ Մկրտիչեան / Kevork Mıgırdiçyan
 3. Պետրոս Փարեան / Bedros Paryan
 4. Բառնարաս Զաքարեան / Parnaras Zakaryan
 5. Սարգիս Մինասեան / Sarkis Minasyan
 6. Հրաչեայ Աճառեան / Hraçya Acaryan
 7. Արամ Թահթաճեան / Aram Tahtacıyan
 8. Արամ Նիկողոսեան / Aram Nigoğosyan
 9. Արամ Խաչատուրեան / Aram Khaçaduryan
 10. Համբարձում Թոռնեան / Hampartzum Tornayan
 11. Միքայէլ Աբիսողոմեան / Mikayel Apisoğomyan
 12. Հռաչեայ Աճառեան / Hıraçya Acaryan