1894

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

  1. Խաչիկ Սարգիսեան / Khaçig Sarkisyan
  2. Հրանդ Նորատունկեան / Hrant Noradunkyan
  3. Զաքար Թէրզեան / Zakar Terziyan
  4. Միքայէլ Պաղտասարեան / Mikayel Bağdasaryan
  5. Գրիգոր Պարտիզպանեան / Krikor Bardizbanyan
  6. Ալիքսան Խանճեան / Aliksan Khnacıyan
  7. Պօղոս Պըյըքեան / Boğos Bıyıkyan
  8. Գրաբոս Յովհաննէսեան / Krapos Hovhannesyan
  9. Հրանդ Խանճեան / Hrant Khancıyan
  10. Յակոբ Ալեանաքեան / Hagop Alyanak