1895

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Գրիգոր Ֆընտըգեան / Krikor Fındıkyan
 2. Հրանդ Այվազեան / Hrant Ayvazyan
 3. Տիրան Կիւմկիւշեան / Diran Gümüşyan
 4. Սրապիոն Սարգիսեան / Srabyon Sarkisyan
 5. Լեւոն Ասրգիսեան / Levon Sarkisyan
 6. Վռամ Քէնտիրեան / Vram Kendiryan
 7. Յովսէփ Գույումճեան / Hovsep Kuyumcuyan
 8. Արտաշէս Նետուրեան / Ardaşes Neduryan
 9. Յակոբ Աղասէրեան / Hagop Ağaseryan
 10. Գիդրան Չուգասըզեան / Dikran Çukasızyan
 11. Միհրան Շնորհքեան / Mihran Şınorkyan
 12. Յակոբ Եալտըզճեան / Hagop Yaldızcıyan
 13. Միհրդատ Իւթիւճեան / Mihırtad Ütücüyan
 14. Մարտիկ Կիւմիւշեան / Mardig Gümüşyan
 15. Գառնիկ Բարունակեան / Karnig Parunagyan
 16. Պօղոս Ֆընտըգեան / Boğos Fındıkyan
 17. Յարութիւն Տուրսունեան / Harutyun Dursunyan
 18. Օհան Օհանեան / Ohan Ohanyan