1896

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Մատթէոս Երէցեան / Madteos Yeretsyan
 2. Վարդազար Տագէսեան / Vartavar Dakesyan
 3. Արտաշէս Ճիզմէճեան / Ardaşes Çizmeciyan
 4. Թորգոմ Գալընեան / Torkom Kalınyan
 5. Ռուբէն Եուսուֆեան / Rupen Yusufyan
 6. Յովհաննէս Տէյիրմէնճեան / Hovhannes Değirmenciyan
 7. Ղազարոս Կռնիկեան / Ğazaros Gırnigyan
 8. Լեւոն Սինանեան / Levon Sinanyan
 9. Խաչիկ Իտաբէճեան / Haçik İdapeciyan
 10. Արտաշէս Գարանեան / Ardaşes Karanyan
 11. Արտաւազդ Հանըմեան / Ardavazt Hanımyan
 12. Վահան Յակովբեան / Vahan Hagovpyan
 13. Ծերոն Աբրահամեան / Dzeron Aprahamyan
 14. Արմենակ Համամճեան / Armenag Hamamcıyan
 15. Մանուկ Ռաֆայէլեան / Manug Rafayelyan