1904

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

  1. Աբիկ Հանչէրեան / Apig Hançeryan
  2. Լեւոն Ղարիպեան / Levon Garibyan
  3. Երուանդ Գըրըքճեան / Yervant Nazaryan
  4. Հրանդ Գըրըքեան / Hrant Kırıkyan
  5. Միքայէլ Մաղաքեան / Mikayel Mağakyan
  6. Գրիգոր Խանճեան / Krikor Khancıyan
  7. Միհրան Զէրտէեան / Mihran Zerdeyan