1905

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

  1. Ստեփան Լոքմաճեան / Istepan Lokmacıyan
  2. Գրիգոր Քէշիշեան / Krikor Keşişyan
  3. Գասպար Համամճեան / Kaspar Hamamcıyan
  4. Նազարէթ Էսաճանեան / Nazaret Esacanyan
  5. Խորէն Գագմաճեան / Khoren Kakmacıyan
  6. Արշակ Պոպիկեան / Arşak Bobigyan
  7. Կարապետ Մենթանճեան / Garabed Mentancıyan
  8. Գալուստ Գալուստեան / Kalust Kalustyan