1907

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

  1. Գառնիկ Թուղլաճեան / Karnig Tuğlacıyan
  2. Միսաք Աբիսողոմեան / Misak Apisoğomyan
  3. Խոսրով Բըտէեան / Khosrov Pideyan
  4. Արամ Տէօքմէճեան / Aram Dökmeciyan
  5. Կարապետ Քիւրքճեան / Garabed Kürkçüyan
  6. Արտաշէս Սարգսեան / Ardaşes Sakisyan
  7. Ռափայել Շիշմանեան / Rapayel Şişmanyan
  8. Հայկ Գուրգէնեան / Hayg Kurkenyan