1920

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Արշաւիր Արսլանեան / Arşavir Arslanyan
 2. Աղան Ենկոյեան / Ağan Yengoyan
 3. Արամ Խաշխաշեան / Aram Haşhaşyan
 4. Արմենակ Սիրունեան / Armenak Sirunyan
 5. Գեղամ Ֆէսճեան / Keğam Fesciyan
 6. Գեղամ Քէօսէեան / Keğam Köseyan
 7. Կարապետ Մջիկեան / Garabed Mıçigyan
 8. Ղուկաս Սալրեան / Ğugas Salıryan
 9. Նշան Թէրզեան / Nışan Terziyan
 10. Նուպար Վրդանէսեան / Nubar Vırtanesyan
 11. Պերճ Տէյիրմէնճեան / Berc Değirmenciyan
 12. Վարդան Պետոյեան / Vartan Bedoyan