1922

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Վահրամ Կիւլպէնկեան / Vahram Gülbenkyan
 2. Խաչիկ Չամկոչեան / Khaçik Çamgoçyan
 3. Նուպար Կիւլպէնկեան / Nubar Gülbenkyan
 4. Երուանդ Քէրեսթէճեան / Yervant Keresteciyan
 5. Արգամ Քէօշէեան / Arkam Köşeyan
 6. Երուանդ Գրիգորեան / Yervant Krikoryan
 7. Խաչիկ Արապեան / Khaçik Arapyan
 8. Պաղտասար Ճերմակեան / Bağdasar Cermagyan
 9. Արիս Սմսարեան / Aris Simsaryan
 10. Գրիգոր Փանոսեան / Krikor Panosyan
 11. Համբարձում Հալաճեան / Hampartzum Halacyan
 12. Կարապետ Ազնաւորեան / Garabed Aznavoryan
 13. Գրիգոր Իսպիրեան / Krikor İsbiryan
 14. Արտաւազդ Վարդանեան / Ardavazt Vartanyan
 15. Պարոյր Գըլըճեան / Baruyr Kılıçyan
 16. Վահէ Ալթըփարմաքեան / Vahe Altıparmak
 17. Գառնիկ Աղլաղանեան / Karnig Ağlayanyan???
 18. Յարութիւն Տանտինեան / Harutyun Dandinyan
 19. Երուանդ Գոչեան / Yervant Koçyan