1923

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Պաղտիկ Պաղտիկեան / Bağdig Bağdigyan
 2. Արշակ Ինճէեան / Arşak İnceyan
 3. Օշին Քիւչիւքեան / Oşin Küçükyan
 4. Հրաչեայ Բտէեան / Hıraçya Pideyan
 5. Հայկազուն Կիւլմէզեան / Haygazun Gülmezyan
 6. Վահէ Կոփիկեան / Vahe Gopigyan
 7. Գառնիկ Ալիքսանեան / Karnig Aliksanyan
 8. Նիկողոս Սարաֆեան / Nigoğos Sarafyan
 9. Պետրոս Զարոյեան / Bedros Zaroyan
 10. Խաչիկ Թաշճեան / Khaçik Taşçıyan
 11. Արշամ Յակոբեան / Arşam Hagopyan
 12. Վազգէն Անդրէասեան / Vazken Antreasyan
 13. Վաղարշակ Կիւլէսէրեան / Vağarşak Güleseryan
 14. Արտաշէս Զարմանեան / Ardaşes Zarmanyan
 15. Մխիթար Տոնոյեան / Mıkhitar Donoyan
 16. Վահրամ Հալաճեան / Vahram Halacyan
 17. Պերճ Չաքըճեան / Berc Çakıcıyan
 18. Յակոբ Ճրճրեան / Hagop Cırcıryan
 19. Վահրամ Շիրինեան / Vahram Şirinyan
 20. Արշակ Գարակոչեան / Arşak Karagoçyan
 21. Աւետիս Գալֆաեան / Avedis Kalfayan
 22. Ալիքսան Աղլաղանեան / Aliksan Ağlayanyan
 23. Արշաւիր Աբրահամեան / Arşavir Aprahamyan