1925

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

  1. Արայ Լութֆեան / Ara Lütüfyan
  2. Արշաւիր Ալեանաքեան / Arşavir Alyanakyan
  3. Մարտիրոս Հագցեան / Mardiros Kaktsıyan
  4. Յակոբ Ճիւպէրեան / Hagop Cüberyan