1926

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

  1. Արսէն Ամսարեան / Arsen Amsaryan
  2. Բարսեղ Սերոբեան / Parseğ Seropyan
  3. Կարապետ Ղազարեան / Garabed Ğazaryan
  4. Ներսէս Գրիգորեան / Nerses Krikoryan
  5. Շաւարշ Կիւմիւշկերտեան / Şavarş Gümülşgerdan
  6. Պարոյր Ճիզմէճեան / Baruyr Çizmeciyan