1933

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Գամեր Անտոնեան / Kamer Andonyan
 2. Գեղամ Աղապապեան / Keğam Ağababyan
 3. Եդուարդ Խաչատուրեան / Yetvart Khaçaduryan
 4. Հայկ Գալէնտէրեան / Hayg Kalenderyan
 5. Հրայր Գրիգորեան / Hırayr Krikoryan
 6. Հրանդ Բարունեան / Hırant Parunyan
 7. Մանուկ Աշըքեան / Manug Aşıkyan
 8. Մկրտիչ Հաճեան / Mıgırdiç Hacıyan
 9. Յակոբ Գէորգեան / Hagop Kevorkyan
 10. Յակոբ Ասլանեան / Hagop Aslanyan
 11. Նազարէթ Տիլսիզեան / Nazaret Dilsizyan
 12. Նուպար Պետրոսեան / Nubar Bedosyan
 13. Սէզար Յակոբեան / Sezar Hagopyan
 14. Քերովբէ Գանտիլճեան / Kerovpe Kandilciyan
 15. Ֆերտինանտ Խանճեան / Ferdinand Hancıyan