1936

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Յակոբ Մազլումեան / Hagop Mazlumyan
 2. Իսահակ Գալէնտէրեան / İsahag Kalenderyan
 3. Աւետիս Իյնէճեան / Avedis İğneciyan
 4. Տիգրան Հաճեան / Dikran Hacıyan
 5. Նուպար Ճէլալեան / Nubar Celalyan
 6. Կարապետ Պէյլէրեան / Garabed Beyleryan
 7. Արամ Միքայէլեան / Aram Mikayelyan
 8. Պերճ Ապահունի / Berc Abahuni
 9. Շնորհիկ Յարութիւնեան / Şnorhig Harutyunyan
 10. Շաքէ Ղազարեան / Şake Ğazaryan
 11. Արշալոյս Գարագաշեան / Arşaluys Karakaşyan
 12. Զարուհի Ստամպոլեան / Zaruhi Isdambolyan
 13. Տիրուհի Օզինեան / Diruhi Ozinyan
 14. Սրբուհի Սերկիճեան / Sırpuhi Sergiciyan
 15. Աղաւնի Պօյաճեան / Ağavni Boyacıyan
 16. Թագուհի Թերզիեան / Takuhi Terziyan
 17. Մելինէ Թիւթիւնճեան / Meline Tütüncüyan
 18. Սօնա Տ. Մարգարեան / Sona D. Markaryan
 19. Սիրանոյշ Տ. Թորոսեան / Siranuş D. Torosyan
 20. Մարիամ Գալոյեան / Mariam Kaloyan
 21. Մելինէ Էմիրզէեան / Meline Emirzeyan
 22. Հռիփսիմէ Կլտըրեան / Hripsime Gıldıryan
 23. Սելմա Նշանեան / Selma Nışanyan
 24. Նուարդ Միսքճեան / Nıvart Miskciyan