1943

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Արա Իւթիւճեան / Ara Ütücüyan
 2. Արամ Պէյազեան / Aram Beyazyan
 3. Գեղամ Քերովբեան (Իշքօլ) / Keğam Kerovpyan (İşkol)
 4. Գրիգոր Համամճեան / Krikor Hamamcıyan
 5. Երուանդ Գալէնտէր / Yervant Kalender
 6. Ժիրայր Կլամեան / Jirayr Gılamyan
 7. Ժիրայր Միսքճի / Jirayr Miskci
 8. Յարութիւն Պարսամեան / Harutyun Barsamyan
 9. Յովհաննէս Սէմէրճեան / Hovhannes Semerciyan
 10. Պերճ Մուխ / Berc Mukh
 11. Սեպուհ Կիւրիւնլեան / Sebuh Gürünlüyan
 12. Ստեփան Մելիքեան / Istepan Melikyan
 13. Վահէ Խորէնեան / Vahe Khorenyan
 14. Վահրիճ Տաղտէլէն / Vahric Dağdelen
 15. Ազնիւ Եփրեմ / Azniv Yeprem
 16. Ալիս Ագարակցեան / Alis Akaraktsıyan
 17. Ալիս Արապեան / Alis Arapyan
 18. Աղաւնի Արսէնեան / Ağavni Arsenyan
 19. Գեղուհի Գըլավուզ / Keğuhi Kılavuz
 20. Էլիզ Մանաս / Eliz Manas
 21. Շաքէ Յակոբեան / Şake Hagopyan
 22. Ռիթա Տ. Յակոբեան / Rita D. Hagopyan