1945

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Արամ Գիպարեան / Aram Kibaryan
 2. Բարսեղ Գանթարճեան / Parseğ Kantarcıyan
 3. Գէորգ Գույումճեան / Kevork Kuyumcuyan
 4. Գէորգ Պարտիզպանեան / Kevork Bardizbanyan
 5. Գրիգոր Ապաճեան / Krikor Abacıyan
 6. Գրիգոր Թաշճեան / Krikor Taşçıyan
 7. Եդուարդ Շահպազ / Yetvart Şahbaz
 8. Երուանդ Ամիրխանեան / Yervant Amirhanyan
 9. Եդուարդ Ճանկէօզ (Մոմճեան) / Yetvart Cangöz (momciyan)
 10. Ժիրայր Արապեան / Jirayr Arapyan
 11. Համբարձում Մալաճեան / Hampartzum Malacyan
 12. Հայկ Մանավեան / Hayg Manavyan
 13. Հերման Օտապաշեան / Herman Odabaşyan
 14. Մարգար Հէքիմպաշեան / Markar Hekimbaşyan
 15. Մկրտիչ Էրմիշ / Mıgırdiç Ermiş
 16. Յակոբ Գարամեան / Hagop Karamyan
 17. Յակոբ Թերզան / Hagop Terzan
 18. Յակոբ Պէյլէրեան / Hagop Beyleryan
 19. Նուրհան Յովակիմեան / Nurhan Hovagimyan
 20. Ժան Ժամհարեան / Jan Jamharyan
 21. Պերճ Տինանեան / Berc Dinanyan
 22. Պերճ Արքաթաք / Berc Arkatak
 23. Պերճ Աքմէրճան / Berc Akmercan
 24. Սարգիս Խարբութլեան / Sarkis Harputluyan
 25. Սարգիս Քիւրքճեան / Sarkis Kürkçüyan
 26. Ստեփան Աքչէլեան / Istepan Akçelyan
 27. Ստեփան Մուրատեան / Istepan Muratyan
 28. Վահէ Սաաթճեան / Vahe Saatçıyan
 29. Վարուժան Գրիգորեան / Varujan Krikoryan
 30. Ազնիւ Գույումճեան / Azniv Kuyumcuyan
 31. Ալիս Շամլեան /Alis Şamlıyan
 32. Ալիս Չափեան / Alis Çapyan
 33. Այտա Մերզիֆոնեան / Ayda Merzifonyan
 34. Մառի Սաղըրեան / Mari Sağıryan
 35. Միհրինէ Սօնկութ / Mihrine Songut
 36. Սօնա Էօզքէօսէ (Քէօսէեան) / Sona Özköse (Köseyan)
 37. Վարդենի Օհանեան / Varteni Ohanyan
 38. Վարդուհի Յակոբեան / Vartuhi Hagopyan
 39. Հրանդ Կիւրճեան / Hırant Gürcüyan
 40. Յարութիւն Բէքմէզեան / Harutyun Pekmezyan
 41. Հայկանոյշ Չաքըր / Hayganuş Çakır
 42. Հերսիլիա Էօքմէն / Hersilya Ökmen