1947

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Ատրուշան Գրիգորեան / Adruşan Krikoryan
 2. Արա Եարճանեան / Ara Yarcanyan
 3. Վարուժան Աֆաճան Ագսոյ / Varujan Afacan Aksoy
 4. Բիւզան Պէքէր / Püzan Beker
 5. Գէորգ Էօզսարեան / Kevork Özsaryan
 6. Գրիգոր Տէմիրքէս / Krikor Demirkes
 7. Գրիգոր Ֆըչըճը / Krikor Fıçıcı
 8. Եդուարդ Վրթանէսեան / Yetvart Vırtanesyan
 9. Ժիրայր Պապիկեան / Jirayr Babigyan
 10. Լեւոն Էօզփէմպէ / Levon Özpembe
 11. Կարապետ Ճումատան / Garabed Cumadan
 12. Համբարձում Գոնճակիւլ / Hampartzum Goncagül
 13. Մամբրէ Էօզգասպար / Mampre Özkaspar
 14. Միհրան Ճանտան (Անտոնեան) / Mihran Candan (Andonyan)
 15. Յակոբ Ասլանլը / Hagop Aslanlı
 16. Յակոբ Գըլավուզօղլու / Hagop Kılavuzoğlu
 17. Յարութիւն Պաթմազ / Harutyun Batmaz
 18. Յովհաննէս Մութաֆօղլու / Hovhannes Mutafoğlu
 19. Նազարէթ Սրմաքէշ / Nazaret Sırmakeş
 20. Նշան Քէշիշեան / Nışan Keşişyan
 21. Նորայր Մատանեան / Norayr Madanyan
 22. Պատրիկ Եըլտըզեան / Badrig Yıldızyan
 23. Պետրոս Յովակիմեան / Bedros Hovagimyan
 24. Պետրոս Սէյհան / Bedros Seyhan
 25. Սուրէն Կիւզէլմօրայ / Suren Güzelmora
 26. Ստեփան Էօզչէլիք / Istepan Özçelik
 27. Վահան Տօլար / Vahan Dolar
 28. Վարուժան Օնարան / Varujan Onaran
 29. Տիգրան Եանըքէր / Dikran Yanıker
 30. Ազնիւ Տիշչէքէն / Azniv Dişçeken
 31. Աղաւնի Մելիտոսեան / Ağavni Melidosyan
 32. Աննա Պալթա / Anna Balta
 33. Արաքսի Գասապօղլու / Araksi Kasapoğlu
 34. Էլմոնիկ Պուրկուճեան / Yelmonik Bürgücüyan
 35. Մառի Սիւզան Էօզալթըն / Mari Süzan Özaltın
 36. Մարիամ Օզինօղլու / Maryam Ozinoğlu
 37. Յուլիանէ Էօզգալֆաեան / Hulyane Özkalfayan
 38. Սիւզան Թըքըրեան / Süzan Tıkıryan
 39. Սօսի Շամլեան / Sosi Şamlıyan
 40. Վերժին Թոփալլար / Verjin Topallar
 41. Վերժին Մումճու / Verjim Mumcu
 42. Քնարիկ Տ. Միքայէլեան / Knarik D. Mikayelyan