1948

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Արշաւիր Տօնիկեան / Arşavir Donikyan
 2. Աւետիս Աւրատօղլու / Avedis Avratoğlu
 3. Աւետիս Գէշ / Avedis Keş
 4. Աւետիս Չէթին / Avedis Çetin
 5. Գէորգ Խաչատուրեան / Kevork Khaçaduryan
 6. Վահէ Գարաչօրլու / Vahe Karaçorlu
 7. Գրիգոր Կօշկարեան / Krikor Goşgaryan
 8. Դանիէլ Ալլահվէրտի / Taniel Allahverdi
 9. Եդուարդ Սաաթճը / Yetvart Saatçı
 10. Զարեհ Եազըճըօղլու / Zareh Yazıcıoğlu
 11. Զարեհ Ալեանաք / Zareh Alyanak
 12. Զարեհ Պահչէվանօզլու / Zareh Bahçevanoğlu
 13. Ժիրայր Անուշեան / Jirayr Anuşyan
 14. Խաչիկ Ագիլեան (Ագըլլը) / Khaçik Akilyan (Akıllı)
 15. Խաչիկ Երամ / Khaçik Yeram
 16. Կարապետ Արզումանօղլու / Garabed Arzumanoğlu
 17. Կարապետ Օրագեան / Garabed Orakyan
 18. Համբարձում Մալխասօղլու / Hampartzum Malhasoğlu
 19. Ղազարոս Գութան / Ğazaros Kutan
 20. Ճիվան Գալֆա / Civan Kalfa
 21. Մագսուտ Ալթընման / Maksut Altınman
 22. Մանուկ Պէյլէրեան / Manuk Beyleryan
 23. Մարգար Պօղիկեան / Markar Boğikyan
 24. Մարինոս Սայըքօղլու / Marinos Sayıkoğlu
 25. Միքայէլ Կոկանեան / Mikayel Goganyan
 26. Մովսէս Էօզփաքէր / Movses Özpaker
 27. Յակոբ Արապօղլու / Hagop Arapoğlu
 28. Արէտ Յակոբ Թագւորեան / Aret Hagop Takvoroğlu
 29. Յակոբ Մարկոսեան / Hagop Margosyan
 30. Յարութիւն Առաքելեան / Harutyun Arakelyan
 31. Յարութիւն Թելլիօղլու / Harutyun Tellioğlu
 32. Յարութիւն Շամլեան / Harutyun Şamlıyan
 33. Յարութիւն Վաբորճեան / Harutyun Vaporcıyan
 34. Յովհաննէս Չագըրգասպար / Hovhannes Çakırkaspar
 35. Նշան Եաղուպեան / Nışan Yakupyan
 36. Նշան Պէրքշանլար / Nışan Berkşanlar
 37. Պերճ Մազլումեան / Berç Mazlumyan
 38. Պերճ Չալըքման / Berç Çalıkman
 39. Պերճ Պատալեան / Berç Badalyan
 40. Սիրունակ Միրիճան / Sirunag Mirican
 41. Վարուժան Խաչատուրօղլու / Varujan Khaçaduroğlu
 42. Սուրէն Էվրան / Suren Evran
 43. Վարդգէս Եղիայեան / Vartkes Yeğyayan
 44. Ալիս Էրամ / Alis Eram
 45. Անահիտ Չափեան / Anahid Çapyan
 46. Էօժէն Փափազեան / Öjen Papazyan
 47. Մառի Գալփաքճըօղլու / Mari Kalpakçıoğlu
 48. Սեդա Տողրամաճըօղլու / Seta Doğramacıoğlu
 49. Սրբուհի Միսաքօղլու / Sırpuhi Misakoğlu
 50. Մաթիլտ Չօպանեան / Matild Çobanyan