1950

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Ալպէր Մխճաւագօղլու / Alber Mıkhcavakoğlu
 2. Արամ Էպէօղլու / Aram Ebeoğlu
 3. Արամ Էօզաճիլեան / Aram Özacilyan
 4. Արամ Ֆընտըքլեան / Aram Fınfıklıyan
 5. Առաքել Առաքելօղլու / Arakel Arakeloğlu
 6. Գրիգոր Միրիճանեան / Krikor Miricanyan
 7. Երուանդ Արմաղան / Yervant Armağan
 8. Լեւոն Մառանճը / Levon Marancı
 9. Խաչիկ Մութաֆ / Khaçik Mutaf
 10. Խաչիկ Վարդանեան / Khaçik Vartanyan
 11. Խորէն Զարմանօղլու / Khoren Zarmanoğlu
 12. Կարապետ Թահմազեան / Garabed Tahmazyan
 13. Կարապետ Սինանեան / Garabed Sinanyan
 14. Կիրակոս Մուրատեան / Giragos Muratyan
 15. Համբարձում Գամառ / Hampartzum Kamar
 16. Համբարձում Պուրսալեան / Hampartzum Bursalıyan
 17. Մկրտիչ Ծատուրեան / Mıgırdiç Dzaduryan
 18. Մուրատ Աւետիքօղլու / Murat Avedikoğlu
 19. Յակոբ Հալաճեան / Hagop Halacyan
 20. Յարութիւն Մառանճը / Harutyun Marancı
 21. Յովհաննէս Տէվլէթեան / Hovhannes Devletyan
 22. Նազար Քէօշկէրօղլու / Nazar Köşgeroğlu
 23. Նորայր Էնֆիյէճեան / Norayr Enfiyeciyan
 24. Շահան Յովակիմեան / Şahan Hovagimyan
 25. Շաւարշ Այայտըն / Şavarş Ayaydın
 26. Պերճ Գըլըճեան / Berc Kılıcyan
 27. Պերճ Լիւլէճեան / Berc Lüleciyan
 28. Պերճ Պարտիզպանեան / Berc Bardizbanyan
 29. Պերճ Պեղիկեան / Berc Beğikyan
 30. Սուրէն Ղուկասօղլու / Suren Ğugasoğlu
 31. Վահէ Ճամճըէր / Vahe Camcıer
 32. Վարդան Օզինօղլու / Vartan Ozinoğlu
 33. Վարդգէս Սէմէրճեան / Vartskes Semerciyan
 34. Վարուժան Արապօղլու / Varujan Arapoğlu
 35. Տիգրան Տէյիրմէնճեան / Dikran Değirmencioğlu
 36. Ցոլակ Հիսարլեան / Tsolak Hisarlıyan
 37. Այտա Կառավարեան / Ayda Garavaryan
 38. Եւգինէ Թիւլպէնտ / Yevkine Tülbent
 39. Մարիամ Մովսէսօղլու / Maryam Movsesoğlu
 40. Մառի Թորոսօղլու / Mari Torosoğlu
 41. Շուշան Պայօղլու / Şuşan Bayoğlu
 42. Սօնա Կիւմիւշեան / Sona Gümüşyan
 43. Տիրուհի Ապաճըկիլ / Diruhi Abacıgil