1954

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Միհրան Թուր / Mihran Tur
 2. Լեւոն Օքլազօղլու / Levon Oklazoğlu
 3. Կարպիս Քէշիշօղլու / Garbis Keşişoğlu
 4. Տիրան Կէօզօղլու / Diran Gözoğlu
 5. Բենեամին Սիմոնեան / Penyamin Simonyan
 6. Սուզան Անահիտ Պամպաճըօղլու / Süzan Anahid Bambacıoğlu
 7. Աննիկ Նորեան / Annik Noryan
 8. Ժիրայր Ճանավարօղլու / Jirayr Canavaroğlu
 9. Նիկողոս Րէիսեան / Nigoğos Reisyan
 10. Խորէն Միրասեէտի / Khoren Mirasyedi
 11. Անդրանիկ Գասապեան / Antranik Kasapyan
 12. Ռիթա Փարթալճըօղլու / Rita Partalcıoğlu
 13. Լեւոն Տանձիկ / Levon Dantzig
 14. Եսայի Սանդիկեան / Yesayi Santigyan
 15. Յակոբ Օզան / Hagop Ozan
 16. Սիմոն Պերճ Կիւլլիւեան / Simon Berc Güllüyan
 17. Խաչիկ Պերճ Եսասէմինճի / Khaçik Berc Yesaseminci
 18. Ասատուր Գըլընճճըօղլու / Asadur Kılınççıoğlu
 19. Յովհաննէս Երէցեան / Hovhannes Yeretsyan
 20. Սիւզան Շաքար / Süzan Çakar
 21. Մարգրիտ Պապիկեան / Markırit Babigyan
 22. Թագուհի Ճիմպիւշեան / Takuhi Cimbüşyan
 23. Կարպիս Փէքթորոս / Garbis Pektoros
 24. Անահիտ Գալէնտէրօղլու / Anahid Kalenderoğlu
 25. Էմմանուէլ Պէնզէր / Emmanuel Benzer
 26. Անթառամ Եաղուպեան / Antaram Yakupyan
 27. Արշակ Ռուբէն Նշանեան / Arşak Rupen Nışanyan
 28. Յարութիւն Սաատէթ / Harutyun Saadet
 29. Յարութիւն Պօղոսեան / Harutyun Boğosyan