1956

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Հայկ Ճնտոյեան / Hayg Cındoyan
 2. Յակոբ Ծերունեան / Hagop Dzerunyan
 3. Յակոբ Ճանմելքոնեան / Hagop Canmelkonyan
 4. Յարութիւն Քիւրքճեան / Harutyun Kürkçüyan
 5. Սահակ Համամճեան / Sahak Hamamciyan
 6. Նուրհան Պիւյիւքքիւրքճեան / Nurhan Büyükkürkçüyan
 7. Յարութիւն Մուրատօղլու / Harutyun Muratoğlu
 8. Արման Չագըրօղլու / Arman Çakıroğlu
 9. Ճեմիլ Ասլան / Cemil Aslan
 10. Նորայր Գահվէճիօղլու / Norayr Kahvecioğlu
 11. Ստեփան Մկըրօղլու / Istepan Mıgıroğlu
 12. Խաչիկ Եազըճեան / Khaçik Yazıcıyan
 13. Կարապետ Քէօփէրէկ / Garabed Köperek
 14. Գէորգ Թէլֆէօղլու / Kevork Telfeoğlu
 15. Արշաւիր Թումաճեան / Arşavir Tumacıyan
 16. Թորոս Էօզհալաճեան / Toros Özhalacyan
 17. Արթօ Յովսէփ Էրսան / Arto Hovsep Ersan
 18. Ոսկիան Գարագուշօղլու / Vosgiyan Karakuşoğlu
 19. Հայկ Գույումճեան / Hayg Kuyumcuyan
 20. Միհրան Օլուք / Mihran Oluk
 21. Պերճ Չալըշքան / Berc Çalışkan
 22. Խաչիկ Մ. Զօթիկօղլու / Khaçik M. Zotigoğlu
 23. Համբարձում Րոպէր Աղամօղլու / Hampartzum Rober Ağamoğlu
 24. Անդրանիկ Գասապեան / Antranik Kasapyan
 25. Մելինէ Գասպար / Meline Kaspar
 26. Յակոբ Փափազեան / Hagop Papazyan
 27. Շուշանիկ Արդար / Şuşanik Artar
 28. Մերուժան Ճաւակ / Merujan Cavak
 29. Կարապետ Գույումճու / Garabed Kuyumcu
 30. Միհրան Տէտէօղլու / Mihran Dedeoğlu
 31. Աւետիս Գավճըօղլու / Avedis Kavcıoğlu
 32. Նուպար Հրայր Էօզունճեան / Nubar Hırayr Özuncuyan