1961

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Շահան Արծրունի / Şahan Ardzruni
 2. Վահրամ Օննիկ Թագւորեան / Vahram Onnik Takvoryan
 3. Բարսեղ Պիլիր / Parseğ Bilir
 4. Հրաչ Սէմէրճեան / Hıraç Semerciyan
 5. Հրանդ Արա Ֆերուհխան / Hırant Ara Feruhhan
 6. Հրանդ Կիւլիւեան / Hırant Gülüyan
 7. Աւետիս Կարօ Գէորգեան / Avedis Garo Kevorkyan
 8. Մելքոն Չավտար / Melkon Çavdar
 9. Վահան Պահարօղլու / Vahan Baharoğlu
 10. Յովսէփ Վարժապետ / Hovsep Varjabed
 11. Յարութիւն Արսլանօղլու / Harutyun Arslanoğlu
 12. Տեվիրքաս Նուպար Եըլտըզ / Devirkas Nubar Yıldız
 13. Թորգոմ Հայկ / Torkom Hayg
 14. Երուանդ Տոնիկ / Yervant Donig