1962

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

  1. Բենիկ Գույումճու / Penik Kuyumcu
  2. Գաբրիէլ Չուպուքճուօղլու / Kapriel Çubukçuoğlu
  3. Վազգէն Ազարիկ Պիւլպիւլ / Vazken Azarik Bülbül
  4. Համբարձում Քէշիշեան / Harpartsum Keşişyan
  5. Սարգիս Չէթին / Sarkis Çetin
  6. Գրիգոր Գազանճեան / Krikor Kazancıyan
  7. Յարութիւն Թուզգայա / Harutyun Tuzkaya
  8. Նշան Կիւզէլպօյաճըօղլու / Nışan Güzelboyacıoğlu
  9. Խաչատուր Սավսա / Haçadur Savsa
  10. Արամ Մարկոսօղլու / Aram Margosoğlu