1965

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Բարսեղ Տէմիրտէօվէր / Parseğ Demirdöver
 2. Կիւլպէնկ Քէտիլէրլի / Gülbenk Kedilerli
 3. Յովհաննէս Կարապետեան / Hovhannes Garabedyan
 4. Սարգիս Գարանֆիլ / Sarkis Karanfil
 5. Սեդրակ Սալլապաշօղլու / Setrak Sallabaşoğlu
 6. Յովսէփ Թոքատ / Hovsep Tokat
 7. Պերճ Չէհրէճի / Berç Çehreci
 8. Վարուժան Եաղճըօղլու / Varujan Yağcıoğlu
 9. Գառնիկ Էօզաթթար / Karnik Özattar
 10. Սեդրակ Դաւիթեան (Տավուտհան) / Setrak Tavityan (Davudhan)
 11. Արմէն Բարունակ / Armen Parunak
 12. Արթօ Երամեան / Arto Yeramyan
 13. Պօղոս Ուզաշճը / Boğos Uzaşçı
 14. Յովհաննէս Գուլաք / Hovhannes Kulak
 15. Կարապետ Պիւյիւքանտոնօղլու / Garabed Büyükandonoğlu
 16. Արամ Տ. Մովսէսեան / Aram D. Movsesyan
 17. Հայկ Մամիկոնեան / Hayk Mamigonyan
 18. Սարգիս Շաքարեան / Sarkis Şakaryan
 19. Արա Մելիքեան / Ara Melikyan
 20. Աբէլ Չէլիք / Apel Çelik