1966

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Կարպիս Տողրամաճեան / Garbis Doğramacıyan
 2. Կարապետ Գարագայա / Garabed Karakaya
 3. Զաւէն Պագըրճը / Zaven Bakırcı
 4. Յարութիւն Թոքաթլըօղլու / Harutyun Tokatlıoğlu
 5. Սինայիր Եըլտըզ / Sinayir Yıldız
 6. Յովհաննէս Կիւլպէնկօղլու / Hovhannes Gülbenkoğlu
 7. Մարտիրոս Պիրիճիքօղլու / Mardiros Biricikoğlu
 8. Արսէն Արթինօղլու / Arsen Artinoğlu
 9. Վարրդգէս Պեյլերեան / Vartkes Beyleryan
 10. Սամուէլ Գարայ / Samuel Karay
 11. Միհրան Քացախեան / Mihran Kasağyan
 12. Յակոբ Բանտես / Hagop Pandes
 13. Վարուժան Սայաճեան / Varujan Sayacıyan
 14. Խաչիկ Թաթարեան / Haçik Tataryan
 15. Աւետիս Մանուէլեան / Avedis Manuelyan
 16. Հրաչեայ Ուճուզ / Hıraçya Ucuz
 17. Յարութիւն Տէր Ստեփանեան / Harutyun Ser Isdepanyan
 18. Արթին Էսկիխանճը / Artin Eskihancı
 19. Հրանդ Նորշէն / Hrant Norşen
 20. Արտաւազդ Պետիկեան / Ardavats Bedikyan
 21. Հրանդ Հանչէր / Hrant Hançer
 22. Յակոբ Մինասեան / Hagop Minasyan
 23. Սահակ Խաչիկօղլու / Sahak Haçikoğlu