1971

Շրջաւարտներու Ցանկ / Mezun Listesi
List of Graduates

 1. Արշամ Ճընըզեան / Arşam Çınızyan
 2. Գրիգոր Չերչի Էօզքան / Krikor Çerçi Özkan
 3. Աւետիս Էմիրխանեան / Avedis Emirhanyan
 4. Յարութիւն Թելլիօղլու / Harutyun Tellioğlu
 5. Օննիկ Սէլվիօղլու / Onnik Selvioğlu
 6. Նուպար Թօփաճ / Nubar Topaç
 7. Յովհաննէս Արի Էմիրզէ / Hovhannes Ari Emirze
 8. Հայկաշոտ Պահար / Haygaşod Bahar
 9. Գեղամ Զիյլան / Keğam Ziylan
 10. Լեւոն Գափանճը / Levon Kapancı
 11. Արման Գարաեըլմազ / Arman Karayılmaz
 12. Ալիքսան Հերման Էօզպէր / Aliksan Herman Özber
 13. Նուրհան Կազէրօղլու / Nurhan Gazeroğlu
 14. Պետրոս Գարաքէշիշօղլու / Bedros Karakeşişoğlu
 15. Արամ Պօղոսեան / Aram Boğosyan